#Wetgeving

Zoek via Google naar “zzp in het onderwijs” en je krijgt van alles! Even wat vragen met feiten beantwoorden.

 • Mag je als zzp’er in het onderwijs werken?
  Ja
 • Ik kan dan onbeperkt invallen en zit niet vast aan max 3 keer?
  Ja, omdat je als zzp’er zelf factureert, werk je niet met contracten en gaat de WWZ (wet werk en zekerheid) hier niet op.
 • Mag je ook van de belastingdienst als zzp’er in het onderwijs werken?
  Ja. Volgens de Belastingdienst ben je een zzp’er als je aan de volgende criteria voldoet.
  1. aantal opdrachtgevers: als ondernemer heb je meerdere opdrachtgevers

  2. zelfstandigheid: je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert;
  3. streven naar continuïteit: je onderneemt acties om als bedrijf te blijven bestaan;
  4. investeren: je investeert in je bedrijf: Bedrijfsmiddelen, marketing, enzovoorts;
  5. risico: je loopt zelf het risico als dingen misgaan, bent bijvoorbeeld aansprakelijk bij schade;
  6. winst: je streeft naar winst.
  7. minimum uurtarief: je uurtarief is niet lager dan € 15 tot € 18.
  Als zzp’er zal je hier al aan voldoen. Maar in het onderwijs heb je je aan en rooster te houden en vervalt punt 2. Hiervoor heeft de belastingdienst een standaard modelovereenkomst geen werkgeversgezag beschikbaar (download) gesteld. Middels deze overeenkomst mag je dus als zzp’er in het onderwijs werken.
  Wanneer je je aanmeld bij flex-docent.nl krijg je gratis de beschikking over deze, voor het onderwijs aangepaste en goedgekeurde, modelovereenkomst.
 • Eerst de VAR, nu Modelovereenkomst?
  Ja, d
  e Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) was een document van de belastingdienst dat duidelijkheid verschafte over de werkrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever wist op deze manier zeker dat hij tijdens de opdracht wel of geen loonheffing moest inhouden.
  Sinds 1 mei 2016 vervangen modelovereenkomsten de afgeschafte VAR. De belastingdienst beschikt voor standaard modelovereenkomsten. De modelovereenkomst voorkomt ‘schijnzelfstandigen’. Dit zijn zelfstandigen die maar voor één opdrachtgever werken en dus eigenlijk in loondienst behoren te zijn.
 • En hoe nu met Kabinet Rutte 3?
  Het kabinet Rutte 3 kondigde in het regeerakkoord (2017) aan dat het niet verder wil met de wet DBA. Wel willen ze op een andere manier schijnzelfstandigheid voorkomen: ‘Het is belangrijk dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie.’ Zo mag er bijvoorbeeld bij zzp’ers geen sprake zijn van een ‘gezagsverhouding’. De wet DBA van Rutte 2 strandde onder andere op dit punt, want hoe beoordeel je dat. Het bleek voor opdrachtgevers te ingewikkeld om dit in de modelovereenkomst goed en logisch vast te leggen.
 • Dus nu maken we ons op voor een opdrachtgeversverklaring?
  Ja, met een online opdrachtgeversklaring kan een opdrachtgever straks invullen wat voor type arbeidsrelatie er is met een zzp’er. Dit moet eenvoudiger zijn dan het bij de VAR en modelovereenkomst (wet DBA) was. Ook dit is gericht om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Op dit moment gebruiken Flexdocenten de huidige modelovereenkomst eveneens op deze manier. De opdrachtsverklaring is nog maar een idee en nog niet definitief, aldus de belastingdienst.
 • Nu was er ook iets over boetes met betrekking tot de Wet DBA?
  De wet DBA voor zzp’er wordt tot 2020 niet gehandhaafd met boetes áchteraf.  Bedrijven en zzp’ers krijgen bij overtreding van de wet dan eerst een waarschuwing. Daarna kan er gewoon een boete of naheffing volgen. Dit hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën bekendgemaakt. Flexdocenten zullen niet als schijnzelfstandigen kunnen worden aangezien wanneer gebruik wordt gemaakt van de modelovereenkomst en je meer dan 4 verschillende ‘werkgevers’ er jaar hebt. Aangezien Flexdocenten zzp’ers zijn, zal dat al zo zijn. De overheid gaat wel extra onderzoek doen naar bedrijven waarbij er een groot vermoeden van kwaadwillendheid is. Denk aan bedrijven die veel zzp’ers inhuren tegen zeer lage uurtarieven.

 • Opdrachtgeversverklaring: hoe zit dat?
  Rutte 3 wil een opdrachtgeversverklaring invoeren: een webmodule waarin opdrachtgevers de aard van een samenwerking met een zzp’er vastleggen. Minister Koolmees van sociale zaken wil dat die webmodule vanaf 2020 de wet DBA en de modelovereenkomst vervangt.
  Een voorbeeld van een meetbaar criterium is het uurtarief. Het minimum uurtarief kan bijvoorbeeld gevallen van schijnzelfstandigheid oplossen, omdat die juist bij lage tarieven veel voorkomt. Denk aan schijnzelfstandigheid in de bouw of schoonmaak.

 

Aanmelden   Inzetbaarheid    Uurtarief    Veelgestelde vragen