De Wet DBA en het voorgezet onderwijs

Sinds 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Hierin staat dat de zzp’er en de opdrachtgever samen bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking (m.b.t. sociale premies en loonheffingen)

Hiervoor zijn 3 vragen opgesteld:

  1. Is er een verplichting tot persoonlijke arbeid? Ja, jij bent degene die de taak uitvoert
  2. Is er een gezagsverhouding? Ja, je hebt je te houden aan een rooster en de opdrachten van de werkgever
  3. Krijgt de zzp’er loon? Nee, want je stuurt een factuur en draagt zelf de premies af

Omdat niet alle vragen met ‘ja’ beantwoord zijn, is er geen sprake van een dienstverband. Om zeker te zijn dat je het goed geregeld hebt en er geen gevaar is voor boetes of naheffingen, maak je gebruik van een modelovereenkomst. In dit document staan de vragen die je met ‘ja’ hebt beantwoord verder toegelicht. De modelovereenkomst wordt ondertekend door de school en de zzp’er. Via de website van de Kamer van Koophandel is een voorbeeld van een modelovereenkomst te vinden. Wanneer je je aanmeldt bij Flexleerkracht krijg je beschikking over een voor het onderwijs gemaakte modelovereenkomst.

UPDATE: tot 2020 geen boetes m.b.t. DBA.

 

Vanuit de belastingdienst gelden nog enkele eisen m.b.t. het werken als zzp’er

  • Aantal opdrachtgevers: als ondernemer heb je meerdere opdrachtgevers of klanten en heb je wisselende inkomsten;
  • Zelfstandigheid: je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert;
  • Streven naar continuïteit: je onderneemt acties om te zorgen dat jouw bedrijf blijft bestaan;
  • Investeren: je investeert in je bedrijf: bedrijfsmiddelen, marketing, enzovoorts;
  • Risico: je loopt zelf het risico als dingen misgaan, je bent bijvoorbeeld aansprakelijk bij schade;
  • Winst: je streeft naar winst.
  • Minimum uurtarief: je uurtarief is niet lager dan € 15 tot € 18.
Bron: Belastingdienst