Waarom zou ik mij aanmelden?

Twijfel je nog? Dan heb ik hier een lijstje voordelen voor je..

  • Het onderwijs kampt met een tekort. Jij bent bevoegd en wilt helpen, maar niet in loondienst…
  • Flex-Onderwijs is een nieuw begrip. Door een gezamenlijk platform te creëren helpen we elkaar om gevonden te worden.
  • Het scheelt een hoop acquisitie, voor maar 50 euro per jaar..
  • Aangemelde zzp’ers helpen elkaar om gevonden te worden.
  • Aanvragen m.b.t. inzet worden door jou zelf geaccordeerd dan wel afgewezen. Je bent immers zelf de zzp’er en bepaalt dus zelf wat je wel of niet aanneemt.
  • Afspraken met scholen maak je samen met de scholen. FlexOnderwijs heeft daarin geen rol.
  • Facturen worden door jou naar de scholen verstuurd.
  • Flex-Onderwijs kan je helpen met een stappenplan zodat je geen zaken vergeet te regelen
  • Flex-Onderwijs kan je naast een vindplek ook voorzien van een bookings tool, modelovereenkomst, website, aanvraagformulier VOG en antwoorden op vele vragen
  • Aanmelden op andere online-platforms staat je vrij.

Het klopt dat FlexOnderwijs niet over een database aan scholen beschikt. Dit betekent tegelijkertijd dat FlexOnderwijs ook onafhankelijk is en dus niet aangesloten bij een schoolbestuur of scholengroep.