Het uurtarief van de onderwijs-zzp’er

Als zzp’er kun je vragen wat je wil.. het is immers een markt van vraag en aanbod. Echter hanteren zzp’ers die aangemeld zijn bij Flex-Docent een uurtarief tussen de 55 en 75 euro per uur. Dit is een bruto tarief waar je als zzp’er zelf nog premies en verzekeringen van kan betalen (zeer aan te raden!). Dit is een reëel tarief voor het voortgezet onderwijs en het uurtarief verschilt voor een zzp’er met eerstegraads en/of tweedegraads bevoegdheid.

Ook dien je rekening te houden met dat je in de vakantie(s) en bij ziekte geen geld verdient. Deze Flexwerk-toeslag is eveneens meegenomen in het uurtarief dat na aftrek van deze extra’s een normaal tot hoog lerarensalaris.

Indien je langer op 1 plek ingezet wordt, is het logisch dat je in uurtarief iets naar beneden bijgesteld wordt daar je minder risico neemt mbt “geen werk is geen geld”.

Belangrijk noot: FlexOnderwijs werkt niet met een Payroll systeem (waarbij je je salaris krijgt van FlexOnderwijs ipv de school) Dit zou ook betekenen dat er een deel van de verdienste ingehouden zouden worden, dat zou een deel van het uurtarief betekenen, en daar staat FlexOnderwijs niet achter.