Partners

upschoolapps.nl bedenkt en maakt reken-, spelling- en lees-apps voor iOS (Apple).

xiwel.nl is opgericht in 2008 met als doel het ontwikkelen van webtoepassingen voor het (basis)onderwijs en het MKB.

Gratis ralfi-teksten voor en door gebruikers van de leesmethode RAFLI zijn te vinden op ralfilezen.nl

schoolsitevannu.nl maakt het mogelijk om leerlingen de schoolwebsite te laten vullen. Actuele site inclusief taal- en ict-onderwijs in de werkelijkheid.

edulink.nl is een verzamelplek van veelal gratis onderwijs gerelateerde producten (posters, apps, websites, etc)

FlexOnderwijs.nl is de gezamenlijke noemer voor de Flex-Diensten. Platforms waarbij zzp’ers en het onderwijs aan elkaar voorgesteld worden.